Inspiratie Gedeeld denkgoed

Podcasts

De Denksmederij- Overdenken podcast

Elke Wiss interviewt mij aan haar keukentafel. Ik vertel hier over de bijzonderste vraag die ik kreeg van een cliënt, welke fouten ik maakte en waarom ik voor praktische filosofie koos.

Luister de podcast

ISVW Podcast - Ariane van Heijningen en Ingrid Geerts over Socrates in organisaties

Net zoals Socrates willen Ariane van Heijningen en Ingrid Geerts in organisaties met ontregelende vragen een filosofische blik aanwakkeren. Zo onstaat er ruimte voor nieuw denken en nieuw doen.

Luister de podcast

Behind closed doors met Ariane van Heijningen

Suzanne Leclaire interviewt mij over helderheid scheppen, daar waar het denken en het doen van mijn klanten uit elkaar lopen.

Luister de podcast

Happyplaces stories-Hoe Ariane van Heijningen ruimte maakt door voor de ander een oordeelloze plek te zijn.

Marcel Kampman interviewt mij over hoe dialoog voor wijsheid zorgt in complexe organisatieproblemen.

Bekijk de video

Media

Kom je niet verder met de psycholoog? Probeer dan de filosoof!

Een artikel in het AD over waarom je de filosoof moet bezoeken als je niet verder komt met de psycholoog. Bina Ajar interviewt mij en mijn oud-collega Dick van Hennip

Lees het artikel

 

Te downloaden materiaal

Samen denken: van speeltuin naar werkelijkheid?

Een essay in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat betekent het om als professional voor de publieke zaak te werken? Het essay stelt vast wat het voeren van het goede gesprek in de (semi)publieke sector complex maakt, maar het ontwikkelt ook inzicht in wat er in uw geval nodig is om het goede gesprek in uw organisatie een plek te geven.

Download 'Samen denken'

Filosofeer jezelf naar fantastisch cultuuronderwijs

Hier vind je oefeningen om jezelf als ICC-er, theatermaker of culturele instelling naar fantastisch cultuuronderwijs te filosoferen! Praktische oefeningen die je denken aanscherpen je je doen in de praktijk nóg meer richting geven. Ontwikkeld in opdracht van Cultuur en School Utrecht.

Download de oefeningen

DENKPLAATS wil anderen inspireren.

Maar laat zichzelf ook inspireren door anderen. En wil dit graag delen.

Geraakt door de schoonheid van helder denken

“In dit boek komen pioniers van de praktische filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord. Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om prangende vragen te stellen en concrete adviezen te geven aan privépersonen, organisaties en overheden. Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren ze verwonderd. Ze werden geraakt door de schoonheid van helder denken, gingen filosofie studeren en trokken vervolgens met hun kennis de wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.”

Uit: Pioniers in de praktische filosofie, Veerle Pasmans, 2014

Filosoferen is zorgvuldig rekenschap geven

“Filosoferen, het streven naar wijsheid, is – anders dan het gangbare spraakgebruik wil – geen vrijblijvend gepraat of ijdel, hoogdravend geklets. Het is zorgvuldig rekenschap geven van wat je wilt, hoe je handelt, waar je je prioriteiten legt. Het is minutieus zoeken, formuleren en legitimeren van visie. Het is kritisch toetsen, delen en afstemmen van zienswijzen.”

Uit: Vrije ruimte – filosoferen in organisaties, praktijkboek, Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert, 2008

In het denken is vallen niet gevaarlijk

“Als er aan hun vooronderstellingen wordt gemorreld, worden veel mensen nerveus, omdat ze menen dat ze niet zonder kunnen. Maar denken is iets anders dan bergbeklimmen. Wie aan een steile wand hangt, kan beter eerste een nieuw ankerpunt vinden alvorens haar touw van het punt waaraan ze gezekerd is los te maken. Dan kan haar als ze valt niet veel gebeuren. In het denken is vallen niet gevaarlijk en vaak juist heel vruchtbaar. Meestal land je op een vraag. Het loslaten van vooronderstellingen voelt als een bevrijding. Dat is het natuurlijk ook. ‘Zonder vooronderstellingen’ is helemaal geen gekke omschrijving van wat vrijheid is.”

Uit: Wie het niet weet mag het zeggen, Harm van der Gaag, 2013

Vrij en verantwoordelijk handelen

“Als mensen niet meer investeren in het zorgvuldige, kritische, dialectische proces van opinievorming, maar hun mening altijd al klaar hebben, dan bevinden ze zich in het grijze gebied waarin de dingen die ze doen tegelijkertijd dingen zijn die hun overkomen. Om het verschil te kunnen maken tussen wat je doet en wat je overkomt, zul je moeten blijven zoeken naar de juiste woorden voor wat je doet en waarom. (…) Als we de grondslag kunnen vinden om vastberaden in te stemmen met een standpunt, omdat het ons op een doorslaggevende manier het juiste standpunt lijkt, dan realiseren we de voorwaarde voor vrij en verantwoordelijk handelen.”

Uit: Word zelf filosoof, Jan Bransen, 2014

Een echte visie is authentiek

“Een ‘echte’ visie is altijd het resultaat van een fundamentele zoektocht naar de eigen ambities, drijfveren, kwaliteiten en overtuigingen van mensen, groepen of organisaties. Een ‘echte’ visie heeft daarmee betrekking op de diepste kern van ons bestaan. In alles wat mensen in een organisatie zeggen, doen, denken en voelen, moet die kern vervolgens tot uitdrukking worden gebracht. Gebrek aan authenticiteit heeft de visie bij velen een slechte naam bezorgd.”

Uit: Kus de visie wakker, Hans van der Loo, Jeroen Geelhoed en Salem Samhoud, 2015

Durf te denken!

“Verlichting betekent dat de mens zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid achter zich laat. Onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, maar een gebrek aan vastberadenheid en aan moed om hier zonder andermans leiding gebruik van te maken. Sapere aude! ‘Heb de moed je eigen verstand te gebruiken!’ is dan ook het motto.”

Uit: Essay Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Immanuel Kant, 1784

Iedere maand schrijft DENKPLAATS over dat wat ze tegenkomt en haar inspireert. Deelt haar kennis, vragen en verwondering met jou. En hoort graag wat jij ervan vindt.

Ik weet hoe het zit!6 april, 2017

Reflectie en feedback helpen je te groeien. Tenzij deze feedback gegeven wordt door middel van een fatale combinatie van onzorgvuldigheid en ego. ...

Lees het volledige artikel op LinkedIn

Wat maakt een goede community?26 maart, 2017

Ieder bedrijf is een community. Ieder gezin. Iedere tennisvereniging. Iedere wijk. Toch? Wat maakt een community een community? En wat maakt die community goed? ...

Lees het volledige artikel op Linkedin

Je hersens kraken... waarom zou je?12 maart, 2017

Onderzoekend, oordeelvrij denkonderzoek uitgelegd. Wat hebben de deelnemers ervaren tijdens een gezamenlijke sessie ...

Lees het volledige artikel op LInkedin

En daarom bestaat Denkplaats4 maart, 2017

In gesprek met mijn eigen criticaster over de waarde van 'Zelf denken'. Wat houdt zelf denken in? En wat is het niet? Waar is het goed voor? De reden waarom DENKPLAATS bestaat ...

Lees het volledige artikel op Linkedin

 

Denkplaats

Daagt uit

DENKPLAATS begeleidt jou in het denkonderzoek. Scherpt aan zonder oordeel. Het gedachtengoed is van de klant. DENKPLAATS neemt niet over, maar daagt uit.

Vraagt door

DENKPLAATS staat nieuwsgierig in het leven. Treedt jou met nieuwsgierigheid tegemoet. Wil weten wat je denkt. En wil naar de kern van de zaak. En vraagt dus altijd door.

Is helder

DENKPLAATS is helder. In communicatie, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Omdat denkwerk lastig genoeg kan zijn, moeten de randvoorwaarden glashelder zijn.

Brengt humor in

DENKPLAATS houdt van scherpe humor en lacht veel. Humor schept ruimte, maakt speelsheid in het soms zware denkproces mogelijk.

Biedt garantie

Aan het einde van het traject met DENKPLAATS heb je minstens één vraag gesteld die je (jezelf) nooit eerder gesteld hebt.

Meer informatie ontvangen?

Inzicht krijgen in hoe jij in je organisatie of privésituatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten komt?
Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks cases, achtergronden en inspiratie.Wil je liever op een andere manier contact houden?
Dan kun je je op ieder moment weer uitschrijven.

DENKPLAATS Adrianalaan 101b 3053 MA Rotterdam T (06) 13 12 89 71
ariane@denkplaats.nl Kvk 68110634 BTW-ID NL002022296B04